Müslümanların halifeleri

I. Mervan Bin Hakem

I. Mervan Bin Hakem

Yeğeni II. Muaviye’nin vefatı üzerine, 684 yılında halifelik bürdesini giyen Mervan b. Hakem, 624 yılında Mekke’de doğdu. Mervan, Hz. Muh

I. Muhammed

I. Muhammed

Endülüs Emevi Devleti’nin beşinci emîri I. Muhammed, 823 yılının Mart ayında dünyaya geldi. Annesi Buheyr isminde bir cariye idi. Babasın

I. Mustafa

I. Mustafa

Osmanlı Devleti’nin 15’inci hükümdarı olan I. Mustafa, babası III. Mehmet’in Manisa sancak beyliği sırasında 1592 y

I. Mustasim Billah

I. Mustasim Billah

Asıl adı Zekeriya ve künyesi Ebu Yahya’dır. I. Vasık Billah İbrahim’in oğlu, II. Vasık Billah’ın kardeşidir. Kimi belgelerde lakabı M

I. Müstekfi Billah

I. Müstekfi Billah

Mısır’daki üçüncü Abbasi halifesi olan Süleyman b. Ahmet Ebü’l Rebi el-Müstekfi Billah, 3 Nisan 1284 tarihinde Kahire’de doğdu. Künye

I. Mutezid

I. Mutezid

Tam adı el-Mutezid Billah Ebu’l Feth Davud b. El-Mütevekkil, künyesi Ebu’l Feth’tir. I. Mütevekil Alellah’ın halife olan ikinci oğludur.

I. Selim (Yavuz Sultan Selim)

I. Selim (Yavuz Sultan Selim)

Halifelik unvanını Osmanlı Devleti’ne kazandıran I. Selim, 1470 yılında babası II. Bayezid’in sancakbeyi olarak bulunduğu Amasya&r

I. Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman)

I. Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman)

6 Kasım 1494 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. Döneminde Batılı yazarlar tarafından “Muhteşem” ve “Büy&u

I. Vasık

I. Vasık

Asıl adı İbrahim ve künyesi Ebu İshak’tır. Hâkim Biemrillah tarafından veliaht ilan edilen ancak ondan önce vefat eden Müstemsik Billah’

I. Velid Bin Abdülmelik

I. Velid Bin Abdülmelik

667 yılında Medine’de doğan Velid b. Abdülmelik, gençlik yıllarını babasının yanında geçirdi. 696 yılının yaz aylarında Malatya’ya

İbrahim (Deli İbrahim)

İbrahim (Deli İbrahim)

I. Ahmet’in hükümdarlık hırkası giyen üç oğlunun en küçüğü olan İbrahim, 4 Kasım 1615’te doğdu. Tahta çıktığında 25 yaşında olan İbrahim’in, şehzadelik yılları Topkapı Sarayı’nın en karışık dönemine denk geldi.

İbrahim Bin Velid

İbrahim Bin Velid

Emevi Devletinin enerjisi tükenmek üzereyken İbrahim b. I. Velid halife oldu. Kesin doğum tarihi bilinmeyen İbrahim b. I. Velid, kanlı bir makam

II Muhammed

II Muhammed

III. Abdurrahman’ın torunu olan Muhammed b. Hişam, 1009 yılında gerçekleşen ayaklanma ile halifelik görevini üstlendi. Amirîler Dönemi’n

II.  Ahmet

II. Ahmet

Deli olduğu iddiasıyla tahtından indirilen Padişah İbrahim’in oğullarından olan II. Ahmet, 25 Şubat 1643’te doğdu. Kardeşi II. Süleyman

II. Abdülhamit

II. Abdülhamit

Abdülmecit’in ikinci oğlu olan II. Abdülhamit, 21 Eylül 1842’de doğdu. Babasının hükümdarlığı döneminde dünyaya geldiği için, eği