Müslümanların halifeleri

Kadir Billah

Kadir Billah

Yirmi beşinci Abbasi halifesi olan Ebü’l Abbas El Kadir Billah Ahmet b. İshak b. Cafer El Abbasi, 28 Eylül 947 Bağdat’ta doğdu. Babasının

Kahir Billah

Kahir Billah

On dokuzuncu Abbasi halifesi olan Ebu Mansur Muhammed El Kahir Billah b. Ahmet El Mutazıd Billah, 900 yılında Bağdat’ta doğdu. Kardeşi Muktedi

Kaim Biemrillah

Kaim Biemrillah

Yirmi altıncı Abbasi halifesi olan Ebu Cafer El Kaim Biemrillah Abdullah b. Ahmet El Kadir Billah El Abbasi 9 Ekim 1001 tarihinde Bağdat’ta doğd

Kaim Biemrillah (Memlük)

Kaim Biemrillah (Memlük)

Tam adı el-Kaim Biemrillah Ebu’l Beka Hamza b. El-Mütevekkil, künyesi Ebu’l Beka’dır. I. Mütevekkil Alellah’ın halifelik makamına gelen

Kaim-Biemrillah el-Fatimi

Kaim-Biemrillah el-Fatimi

İkinci Fatımi halifesidir. Asıl adı Ebu Kasım Muhammed olan Kaim Biemrillah, 893 yılında Selemiye’de doğdu. Babasının Tunus’a ul