Müslümanların halifeleri

Mansur el-Fatimi

Mansur el-Fatimi

Üçüncü Fatımi halifesi olan Mansur El Fatımi, Nisan 914’de Rakkâde’de doğdu. Babası, vefatından kısa s&u

Mehdi Billah

Mehdi Billah

Üçüncü Abbasi halifesi olan Ebu Abdullah Muhammed El Mehdi 744 yılında Huzistan’ın Îzec kasabasında doğmuştur. Ebu Cafer El Mansur’un o

Memûn

Memûn

Abbasi Devleti’nin yedinci halifesi olan Abdullah El Memun, 14 Eylül 786’da Bağdat yakınlarındaki Yasiriye’de doğdu. İlk eğitimini sarayd

Muaviye bin Ebu Süfyan

Muaviye bin Ebu Süfyan

603 yılında Mekke’de doğdu. Ebû Süfyân ile Hind binti Utbe b. Rebîa’nın oğludur. Hz. Muhammed’in eşlerinden Ümmü Habîbe’den dolay

Muhtedi Billah

Muhtedi Billah

On dördüncü Abbasi halifesi olan Ebu Abdullah El Muhtedi Billah, 833 yılında Samarra yakınlarındaki Kâtûl’de doğdu. Halife Vasık Billah

Muiz Lidinillah

Muiz Lidinillah

Babasının ölümünden sonra dördüncü Fâtımî Halifesi olarak 953 yılında tahta oturan Ebû Temî

Muktedi Biemrillah

Muktedi Biemrillah

Yirmi yedinci Abbasi halifesi olan Ebü’l Kasım El Muktedi Biemrillah Abdullah b. Muhammed b. Abdillah El Abbasi, 24 Temmuz 1056’da Bağdat’ta

Muktedir Billah

Muktedir Billah

On sekizinci Abbasi halifesi olan Ebu’l Fazl El Muktedir Billah Cafer b. Ahmet El Mutazıd Billah, 14 Kasım 895’de doğdu. 14 Ağustos 908 tarihi

Muktefi Billah

Muktefi Billah

On yedinci Abbasi halifesi olan Ebu Muhammed El Muktefi Billah Ali b. El Mutazıd Billah, 878 yılının Mart ayında Samarra’da doğdu. 16 yaşına

Muktefi Liemrillah

Muktefi Liemrillah

Otuz birinci Abbasi halifesi olan Ebu Abdullah El Muktefi Liemrillah Muhammed (Hüseyn) b. Ahmet El Mustazhir Billah, 9 Nisan 1096’da doğdu. Büvey

Müntasır Billah

Müntasır Billah

On birinci Abbasi halifesi Müntasır Billah, 23 Mart 838 tarihinde Samarra’da doğdu. Komutan İnak El Türkî’nin 849 yılında öldürülmesind

Münzir B. Muhammed

Münzir B. Muhammed

Endülüs Emevi Devleti’nin altıncı emîri Münzir b. Muhammed 844 yılında doğmuştur. Annesinin ismi Aylo’dur. 886 yılında 42 yaşında ta

Müstain Billah

Müstain Billah

On ikinci Abbasi halifesi olan Ahmet b. Muhammed b. El Mutasım, 832’de Samarra’da doğdu. Abbasiler’in sekizinci halifesi Mutasım Billah’ın

Müstain Billah (Memlük)

Müstain Billah (Memlük)

Tam adı el-Müstain Billah Ebu’l Fazl el-Abbas el-Mütevekkil ve künyesi Ebu’l Fazl’dır. Mütevekkil Alellah’ın halifelik görevini üstle

Müstali-Billah el Fatımi

Müstali-Billah el Fatımi

Fatımilerin dokuzuncu halifesi olan Ebu Kâsım el-Müsta’lî-Billâh el Fatımî, 15 Eylül 1074 tarihinde Kahire&