Müslümanların halifeleri

Faiz Biemrillah

Faiz Biemrillah

Onüçüncü Fatımi halifesi olan Faiz Biemrillah, 1150 yılında doğdu. Beklenmedik bir anda babasının öldürülme