Müslümanların halifeleri

Hadi İlel-Hak

Hadi İlel-Hak

Ebu Muhammed Musa El Hadi İlel-Hak, 764 yılında günümüzde Tahran yakınlarında küçük bir yerleşim yeri olan Rey’de doğdu. Babası Mehdi

Hafız Lidinillah

Hafız Lidinillah

Âmir Biahkamillah’ın arkasından varis bırakmadan ölümü, Fatımi Devletinde bir başka krizin çıkmasına neden ol

Hakim Biemrillah

Hakim Biemrillah

Fatımilerin altıncı halifesi olduktan sonra Hakim Biemrillah lakabıyla 996 yılında tahta geçen Ebû Alî el-Mansûr b. el-

Harun El Reşid

Harun El Reşid

Mehdi Billah’ın ikinci oğlu olan Harun, Mart 766’da Rey’de doğdu. Küçük yaştan itibaren sarayda büyüyen Harun Reşid’in hocalığın

Hişam Bin Abdülmelik

Hişam Bin Abdülmelik

Emevi Devletinin kurucusu Muaviye olsa da devletin tarihine mührünü vuran Beşinci Emevi Halifesi Abdülmelik b. Mervan oldu. Onun halifelik görev

Hz. Ali

Hz. Ali

600 yılında Mekke’de doğdu. Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talib’in en küçük oğludur. Beş yaşından itibaren Hz.

Hz. Ebû Bekir

Hz. Ebû Bekir

574 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Anne ve babasının mensup olduğu Teym Kabilesi’nin soyu Mürre b. Kâ’b’

Hz. Hasan

Hz. Hasan

1 Mart 625’te Medine’de doğdu. Babası ona Harb adını koymayı düşünmüşse de Hz. Peygamber, ona cahiliye dönemind

Hz. Ömer

Hz. Ömer

584 yılında Mekke’de doğdu. İslam öncesi hayatına ilişkin detaylı bilgi olmamakla birlikte gençliğinde babasının develerin

Hz. Osman

Hz. Osman

577 yılında Tâif’te doğdu. Emevi kabilesine mensuptur. Babası Affan, Mekke’nin en zengin tüccarlarındandı. O da Mekkeli b