Abdal Kumral

Abdal Kumral

Osmanlı Devleti’nin kurutuşuna ait menkıbelerde adı geçen Anadolu abdallarından biri. “Kumral Abdal” adıyla da bilindi. Â

Abdal Mehmed

Abdal Mehmed

II. Murat devrinde Bursa ve çevresinde yaşayan Anadolu abdallarından biri. Hayatına dair kesin bilgi yoktur. Baldırzâde, Abdal Mehmed’i

Abdal Murad

Abdal Murad

Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna ait menkıbelerde adı geçen Anadolu abdallarından biri. Güldeste sahibi Belîğ’e göre Abdal Murad,

Abdal Musa

Abdal Musa

Menkıbeleri Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili rivayetlere karışan ve Bektaşi ananesinde önemli bir yeri olan Anadolu abdallarından