Müslümanların halifeleri

Nasır Lidinillah

Nasır Lidinillah

Otuz dördüncü Abbasi halifesi Ebü’l Abbas en-Nasır Lidinillah Ahmet b. El Müstazi Biemrillah El Hasen, 1158 yılında doğdu. Babasının öl