Müslümanların halifeleri

Yezid Bin Muaviye

Yezid Bin Muaviye

642 yılında Şam’da doğmuştur. Halef tayin edilmek suretiyle İslam tarihinde halifelik görevini üstlenen ilk kişidir. Çocukluk ve gençlik