Müslümanların halifeleri

Hakim Biemrillah

Hakim Biemrillah

Fatımilerin altıncı halifesi olduktan sonra Hakim Biemrillah lakabıyla 996 yılında tahta geçen Ebû Alî el-Mansûr b. el-

Harun El Reşid

Harun El Reşid

Mehdi Billah’ın ikinci oğlu olan Harun, Mart 766’da Rey’de doğdu. Küçük yaştan itibaren sarayda büyüyen Harun Reşid’in hocalığın

Hişam Bin Abdülmelik

Hişam Bin Abdülmelik

Emevi Devletinin kurucusu Muaviye olsa da devletin tarihine mührünü vuran Beşinci Emevi Halifesi Abdülmelik b. Mervan oldu. Onun halifelik görev

Hz. Ali

Hz. Ali

600 yılında Mekke’de doğdu. Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talib’in en küçük oğludur. Beş yaşından itibaren Hz.

Hz. Ebû Bekir

Hz. Ebû Bekir

574 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Anne ve babasının mensup olduğu Teym Kabilesi’nin soyu Mürre b. Kâ’b’

Hz. Hasan

Hz. Hasan

1 Mart 625’te Medine’de doğdu. Babası ona Harb adını koymayı düşünmüşse de Hz. Peygamber, ona cahiliye dönemind

Hz. Ömer

Hz. Ömer

584 yılında Mekke’de doğdu. İslam öncesi hayatına ilişkin detaylı bilgi olmamakla birlikte gençliğinde babasının develerin

Hz. Osman

Hz. Osman

577 yılında Tâif’te doğdu. Emevi kabilesine mensuptur. Babası Affan, Mekke’nin en zengin tüccarlarındandı. O da Mekkeli b

I.  Mahmut

I. Mahmut

Osmanlı Devleti’nin Batı karşısında yenilgiyi kabul ettiği en önemli belge olan Karlofça Antlaşması’nı imzalayan hükümdar olarak tari

I. Abdülhamit

I. Abdülhamit

III. Ahmet’in hükümdar olan ikinci oğlu olan I. Abdülhamit, 20 Mart 1725 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lale Devri hükümdarı olarak anılan

I. Abdurrahman

I. Abdurrahman

Endülüs Emevi Devleti’nin kurucusu Abdurrahman b. Muaviye, 731 yılında, Suriye’nin Kınnesrin vilayetinde Deyr-i Hanna köyünde doğdu. Annes

I. Ahmet

I. Ahmet

Osmanlı Devleti’nin 14. hükümdarı olan I. Ahmet, babasının Manisa sancak beyliği sırasında 28 Nisan 1590 tarihinde doğdu. 1596

I. Hakem

I. Hakem

771 senesinde doğdu. Annesi Zuhruf isminde İspanyol bir cariye idi. Babası Hişam’ın ölmesi üzerine yirmi altı yaşının içindeyken kendisi

I. Hakim

I. Hakim

Tam adı Ebul Abbas Ahmet el-Hâkim bi-Emrillah’tır. Memlûkler’in ikinci halifesi olan I. Hâkim’in asıl adı Ahmet, künyesi Ebul Abbas’t

I. Hişam

I. Hişam

Abdurrahman b. Muaviye’nin oğlu Hişam, 756 yılında, Kurtuba’da doğdu. Babasının vefat haberini aldığında valiliğini yaptığı Maride