Müslümanların halifeleri

I. Vasık

I. Vasık

Asıl adı İbrahim ve künyesi Ebu İshak’tır. Hâkim Biemrillah tarafından veliaht ilan edilen ancak ondan önce vefat eden Müstemsik Billah’

I. Velid Bin Abdülmelik

I. Velid Bin Abdülmelik

667 yılında Medine’de doğan Velid b. Abdülmelik, gençlik yıllarını babasının yanında geçirdi. 696 yılının yaz aylarında Malatya’ya

II Muhammed

II Muhammed

III. Abdurrahman’ın torunu olan Muhammed b. Hişam, 1009 yılında gerçekleşen ayaklanma ile halifelik görevini üstlendi. Amirîler Dönemi’n

II.  Ahmet

II. Ahmet

Deli olduğu iddiasıyla tahtından indirilen Padişah İbrahim’in oğullarından olan II. Ahmet, 25 Şubat 1643’te doğdu. Kardeşi II. Süleyman

II. Abdülhamit

II. Abdülhamit

Abdülmecit’in ikinci oğlu olan II. Abdülhamit, 21 Eylül 1842’de doğdu. Babasının hükümdarlığı döneminde dünyaya geldiği için, eği

II. Abdurrahman

II. Abdurrahman

Endülüs Emevi Devleti’nin dördüncü emîri II. Abdurrahman 792 yılında Tuleytula’da doğdu. İyi bir tahsil gördü. Emîrliğe geçmeden ö

II. Hakem

II. Hakem

Endülüs Emevi Devleti’nin ikinci halifesi Hakem b. Abdurrahman, 915 yılında Kurtuba’da doğdu. Veliahtlığı sırasında ordu komutanlığı

II. Hakim Biemrillah

II. Hakim Biemrillah

Asıl adı Ahmed ve künyesi Ebül Abbas’tır. Sultan Kalavun tarafından ailesi ile birlikte Kus şehrine sürgüne gönderilen Halife Müstekfi Bi

II. Hişam

II. Hişam

Endülüs Emevi Devleti’nin üçüncü halifesi olan Hişam b. Hakem, 965 yılında Kurtuba’da doğdu. Babasının, kendisini veliaht tayin etmesi

II. Mahmut

II. Mahmut

Osmanlı Devleti’nin yenileşmesinde en kararlı adımları atan II. Mahmut, 20 Temmuz 1785’te doğdu. I. Abdülhamit’in oğlu olan ve ağabeyi

II. Mervan Bin Muhammed

II. Mervan Bin Muhammed

Son Emevi Halifesi olan Mervan b. Muhammed’in kesin doğum tarihi bilinmemekle birlikte, 681-695 yılları arasında günümüzde Şırnak’ın il

II. Muaviye Bin Yezid

II. Muaviye Bin Yezid

Emevi döneminin üçüncü halifesi olan II. Muaviye, 663 yılında Şam’da doğdu. Kısa süren halifeliğinde önemli bir icraatının bulunmayı

II. Mustafa

II. Mustafa

2 Haziran 1664 tarihinde Edirne’de dünyaya geldi. Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra 40 yıl süreyle Osmanlı tahtında en uzun oturan IV. Mehmet

II. Müstekfi

II. Müstekfi

Tam adı el-Müstekfi Billah Ebu’r Rebi Süleyman b. El-Mütevekkil, künyesi Ebu’r Rebi’dir. Mütevekkil Alellah’ın halifelik gömleğini gi

II. Mütevekkil

II. Mütevekkil

Tam adı el-Mütevekkil Alallah Ebu’l İzz Abdülaziz b. Yakub b. el-Mütevekkil, künyesi Ebu’l İzz’dir. 1426 yılında doğmuştur. Babasın