Müslümanların halifeleri

II. Osman (Genç Osman)

II. Osman (Genç Osman)

Osmanlı Devleti’nin 16’ncı hükümdarı olan II. Osman, 3 Kasım 1604’te İstanbul’da doğdu. 27 yaşındayken vefat

II. Selim (Sarı Selim)

II. Selim (Sarı Selim)

30 Mayıs 1524’te Topkapı Sarayı’nda doğan II. Selim, İstanbul’da doğup saltanat makamına geçen ilk padişahtır. &Cced

II. Süleyman

II. Süleyman

15 Nisan 1642 tarihinde İstanbul’da doğdu. Padişah İbrahim’in oğlu olan ve Topkapı Sarayı’nın en istikrarsız döneminde gençliğini ya

II. Vasık Billah Ömer

II. Vasık Billah Ömer

Tam adı Ebu Hafs Umar el-Vasık Billah es-Sani, künyesi Ebu Hafs’tır. I. Vasık Billah İbrahim’in oğludur. Ona halifelik yolunu açan olaylar

II. Velid Bin II. Yezid

II. Velid Bin II. Yezid

707’de Şam’da doğan Velid b. Yezid, kendinden önce halifelik görevinde bulunan amcası Velid b. Abdülmelik nedeniyle, tarihte II. Velid olara

II. Yezid Bin Abdülmelik

II. Yezid Bin Abdülmelik

Beşinci Emevi halifesi Abdülmelik b. Mervan’ın oğlu olan Yezid b. Abdülmelik, 684 yılında Şam’da doğdu. Abilerinden sonra üçüncü sır

III. Abdurrahman

III. Abdurrahman

Endülüs Emevi Devleti’nde halife unvanını kullanan ilk hükümdar III. Abdurrahman oldu. 7 Ocak 891’de Kurtuba’da doğan Abdurrahman’a hal

III. Ahmet

III. Ahmet

Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra 40 yıl süreyle Osmanlı Devleti’nin tahtında en uzun süre kalan IV. Mehmet’in hükümdarlık koltuğuna ot

III. Hişam

III. Hişam

Endülüs Emevi Devleti’nin son halifesi olan Hişam bin Muhammed, 974 yılında doğdu. Endülüs Emevi Devleti’nin ilk halifesi unvanını kullanan III. Abdurrahman’ın küçük torunu Muhammed bin Abdülmelik’in oğlu olan Hişam bin Muhammed...

III. Mehmet

III. Mehmet

26 Mayıs 1566’da Manisa’da doğdu. İlk çocukluk yıllarını Manisa’da geçirdi. Babasının tahta çıkışın

III. Muhammed

III. Muhammed

III. Muhammed, Hammudi hâkimiyetine son veren Kurtuba’daki ayaklanmanın ardından halk temsilcilerinin, ileri gelenlerin, komutanların halife se

III. Murat

III. Murat

4 Temmuz 1546’da Manisa’da doğdu. İlk eğitimini Manisa Sarayı’nda aldı. Küçük yaşta Aydın sancak beyliğine

III. Mustafa

III. Mustafa

I. Mahmut ve III. Osman’ın çocukları olmaması sebebiyle, Osmanoğulları’nın soyu, III. Ahmet’in oğlu III. Mustafa’dan devam etti. 28 Oc

III. Mütevekkil

III. Mütevekkil

Tam adı el-Mütevekkil Alallah Cafer bin Muhammed el-Mutasım’dır. Babası Müstemsik Billah’ın kendisi lehine hilafetten ayrılması üzerine,

III. Osman

III. Osman

II. Mustafa’nın hükümdarlık hırkası giyen ikinci oğlu olan III. Osman, 3 Ocak 1699 tarihinde Edirne’de doğdu. 1703 yılındaki Edirne Vaka