Müslümanların halifeleri

Mütevekkil Alellah

Mütevekkil Alellah

Cafer b. Muhammed El Mutasım, 822 yılının Mart ayında Bağdat yakınlarındaki Femüssılh’ta doğdu. Annesi Türk asıllı Şuca Hatun olan Ca

Mütevekkil Alellah (Memlük)

Mütevekkil Alellah (Memlük)

Mısır Abbasi halifesi Muhammed b. Ebubekir Ebu Abdullah, 1345’de Kahire’de doğdu. Künyesi Ebu Abdullah’tır. Mart 1362’de babası Mu’taz

Mutez Billah

Mutez Billah

On üçüncü Abbasi halifesi olan Ebu Abdullah El Mu’tez Billah, 847 yılında Samarra’da doğdu. İki yaşında iken kardeşi Müntasır’dan s

Muti Lillah

Muti Lillah

Yirmi üçüncü Abbasi halifesi olan Ebü’l Kasım El Muti Lillah El Fazl b. Cafer El Muktedir Billah, 914 yılında Bağdat’ta doğdu. 24 yıl A

Müttaki Lillah

Müttaki Lillah

Yirmi Birinci Abbasi halifesi olan Ebu İshak İbrahim El Müttaki Lillah b. Cafer El Muktedir Billah, Halife Muktedir Billah’ın oğludur. Kardeşi