Müslümanların halifeleri

Mustansir Billah

Mustansir Billah

Otuz altıncı Abbasi halifesi olan Ebu Cafer El Mustansır Billah El Mansur b. El Zahir Biemrillah, Şubat-Mart 1192’de doğdu. Çocukluk ve gençl

Müstansır Billah

Müstansır Billah

Mısır’daki Memlûk Devleti himayesindeki ilk Abbasi halifesi olan Ahmet b. Muhammed Ebul-Kasım el-Esmer el-Müstansır-Billah, 35’inci Abbasi h

Müstansır-Billah el Fatımi

Müstansır-Billah el Fatımi

Sekinci Fatımi halifesi olan Ebû Temîm el-Müstansır Billâh, 1029 yılında doğdu. Babasının beklenmedik bir anda öl&u

Mustasım Billah

Mustasım Billah

Son Abbasi halifesi olan Ebu Ahmet El Mustasım Billah Abdullah b. El Mansur El Mustansır Billah, 1209 yılında Bağdat’ta doğdu. Çocukluğunda

Mustazhir Billah

Mustazhir Billah

Yirmi sekizinci Abbasi halifesi olan Ebü’l Abbas El Mustazhir Billah Ahmet b. Abdillah El Muktedi Biemrillah, 5 Mayıs 1078’de Bağdat’ta doğd

Müstazi Biemrillah

Müstazi Biemrillah

Otuz üçüncü Abbasi halifesi olan Ebu Muhammed El Müstazi Biemrillah El Hasen b. El Mustencid Billah Yusuf b. El Muktefi Liemrillah, 23 Mart 1142

Mustekfi Billah

Mustekfi Billah

Yirmi İkinci Abbasi halifesi olan Ebü’l Kasım Abdullah El Mustekfi Billah b. Alî El Muktefi Billah b. Ahmet El Mutazıd Billah El Abbasi, 11 Kasım 908 tarihinde doğdu.

Müstemsik Billah

Müstemsik Billah

Tam adı el-Müstemsik Billah Ebu’s Sabr Yakub, künyesi Ebu’s Sabr’dır. Babası II. Mütevekkil Alellah, annesi II. Müstekfi Billah’ın kı

Müstencid

Müstencid

Tam adı el-Müstencid, Ebu’l Mehasin Yusuf b. el-Mütevekkil, künyesi Ebu’l Mehasin’dir. I. Mütevekkil Alellah’ın halifelik makamına gele

Mustencid Billah

Mustencid Billah

Otuz ikinci Abbasi Halifesi olan Ebü’l Muzaffer El Mustencid Billah Yusuf b. El Muktefi Liemrillah, 13 Ağustos 1116 tarihinde doğdu. Babası tara

Müsterşid Billah

Müsterşid Billah

Yirmi dokuzuncu Abbasi halifesi olan Ebu Mansur El Müsterşid Billah El Fazl b. Ahmet El Mustazhir Billah El Abbasi, 2 Eylül 1093 tarihinde Bağdat

Mutasım Billah

Mutasım Billah

Sekizinci Abbasi halifesi olan Ebu İshak Muhammed, 18 Ekim 796’da Bağdat’ta doğdu. Harun Reşid’in üçüncü oğlu olan Mutasım Billah, gen

Mutazıd Billah

Mutazıd Billah

On altıncı Abbasi halifesi olan Ahmet b. El Muvaffak Billah Talha b. Cafer El Abbasi, 857 yılında Samarra’da doğdu. Mutazıd Billah’ı, Abbas

Mutazıd Billah (Memlük)

Mutazıd Billah (Memlük)

Mısır Abbasi halifesi Ebûbekir b. Süleyman Ebü’l-Feth el-Mu’tazıd Billah Ebû Bekr b. Süleyman, 1352 yılında halifelik görevine getirild

Mutemid Alellah

Mutemid Alellah

On beşinci Abbasi halifesi olan Ahmet b. Cafer El Mutemid Alellah, 845 yılında Samarra’da doğdu. Halife Mütevekkil’in oğlu olan Ahmet b. Caf