Mutazıd Billah (Memlük)

Mutazıd Billah (Memlük)

Mısır Abbasi halifesi Ebûbekir b. Süleyman Ebü’l-Feth el-Mu’tazıd Billah Ebû Bekr b. Süleyman, 1352 yılında halifelik görevine getirildi. Künyesi Ebü’l Feth’tir. 40 yıla yakın Memlûk sarayında halifelik görevini yürüten Müstekfi Billah’ın oğlu olan Mu’tazıd Billah, ardında bir veliaht bırakamadan hayata gözlerini kapayan Halife II. Hâkim Biemrillah’ın vefatından sonra onun yakınlarından oluşan Emîr Şeyhûn el-Ömeri başkanlığındaki bir heyet tarafından kadılara ve ilim heyetine yakınlığı nedeniyle 1352 yılında halife olarak seçildi. Mu’tazıd, halife seçildiği yıl, Halep naibi ve yandaşlarının isyanını bastırmak amacıyla Suriye seferine çıkarak hükümdarı Salih Selahaddin ile Şam’a gitti. Ebü’l Fida İbn-i Kesir onu genç ve yakışıklı, güzel konuşan ve keskin zekâlı bir kişi olarak tanımlar. Hükümdar Salih Selahaddin, Ebu Meali Hasan’ın ikinci saltanat dönemi ile Selahaddin Muhammed dönemlerinde 10 sene halifelik yapan Mu’tazıd Billah, Mart 1362’de vefat etti. 

Memlüklar ve Memlük Halifeleri, Hasan Yılmaz, Elips Kitap, Ankara, Ekim 2019.