A. Oğuz Akdoğanlı

A. Oğuz Akdoğanlı

1928 yılında Kastamonu’da doğan Akdoğanlı, 1951 yı­lında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 1954 yılında Kastamonu

A. Şeref Hocaoğlu

A. Şeref Hocaoğlu

1321 (1905) yılında Elazığ’ın Kemaliye ilçesinin Ağın bu­cağında doğan Hocaoğlu, Adliye Meslek Okulunun Müstantik Şubesini ve 1928-1

Abdullah Necmi ÖZLER

Abdullah Necmi ÖZLER

01.04.1945 tarihinde Karaman’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Karaman’da Lise öğrenimini Konya Erkek Lisesinde tamamladıktan sonra 196

Abdullah ÜNER

Abdullah ÜNER

1329 (1913) yılında Gaziantep’te doğan Üner, 1933 yılın­da Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Viranşe­hir Hâkimi olarak kamu hiz

Abdurrahman Yalçınkaya

Abdurrahman Yalçınkaya

10 Mart 1950 tarihinde Şanlıurfa’da doğdu. Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesi’ni bitirdi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1973

Adil ESMER

Adil ESMER

1918 yılında Antakya’da doğan Esmer, 1941 yılında An­kara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Kulp Savcısı olarak kamu hizmetine başlamı

Adnan Kükner

Adnan Kükner

1923 yılında Erzurum’da doğdu. 1947 yılında İs­tanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Aynı yıl Orman Tahdit Komisyonu üyeliği, 1948 yılında

Ahmet Akar

Ahmet Akar

1912 yılında Bursa’da doğdu. 1933 yılında Harp Okulunu, 1939 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin çe

Ahmet Akpınar

Ahmet Akpınar

1958de İskenderunda doğan Ahmet Akpınar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. TFFde 2006-2008 yıllarında Profesyonel Futbol D

Ahmet Akyalçın

Ahmet Akyalçın

04.03.1949 tarihinde Afyon’da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Afyon’da yaptı. 1972 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu

Ahmet Berberoğlu

Ahmet Berberoğlu

26 Eylül 1971 tarihinde Ankara’da doğan Ahmet Berberoğlu, Yıldırım Beyazıt Endüstri Meslek Lisesi’ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal

Ahmet Erdoğdu

Ahmet Erdoğdu

1331 (1915) yılında Kastamonu Daday’da doğan Erdoğdu, 1935-1936 öğrenim yılında Ankara Hukuk Fakültesi­ni bitirdikten sonra Kastamonu’da

Ahmet Fazlı Öztan

Ahmet Fazlı Öztan

1905 yılında Çarsancağı’nda doğdu. 1929 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Çapakçur Savcısı olarak kamu hizmetine başl

Ahmet Gökçen

Ahmet Gökçen

1960 yılında Manisa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni

Ahmet Hamdi Boyacıoğlu

Ahmet Hamdi Boyacıoğlu

1336 (1920) yılında Bolu’da doğan Boyacıoğlu, 1944 yı­lında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Bolu’da stajyer hâkim olarak kamu