Ahmet Akar

1912 yılında Bursa’da doğdu. 1933 yılında Harp Okulunu, 1939 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin çeşitli birimlerinde askeri hâkim olarak görev yapan Akar, Askerî Yargıtay İkinci Başkanlığına yükseldi ve 1960 yılında Kurucu Meclise üye seçildi. Askeri Yargıtay Genel Kurulunun gösterdiği adaylar ara­sından Cumhurbaşkanınca 24.5.1962 tarihinde Anayasa Mahkemesi asil üyeliğine seçilen Akar, 14.7.1977 tari­hinde emekliye ayrıldı. 1992 tarihinde vefat et­ti.