Ahmet Hamdi Boyacıoğlu

Ahmet Hamdi Boyacıoğlu

1336 (1920) yılında Bolu’da doğan Boyacıoğlu, 1944 yı­lında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Bolu’da stajyer hâkim olarak kamu hizmetine başlamış; değişik il ve ilçelerde hâkimlik yaptıktan sonra 1960’da Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Başmuavinliğine ve 1962’de Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’ne atandı. Görevde bulunduğu süre içerisinde 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un hazırlık çalışmalarına katıldı. Anayasa Mahkemesince, 16.12.1964’de Danıştay Üyeli­ğine seçilmiş ve Danıştay Genel Kurulunca da 17.9.1970’te Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçildi. Boyacıoğlu, 13.6.1973’te Uyuşmazlık Mahkemesi Başka­nı, 8.11.1978’de Anayasa Mahkemesi Başkanvekili, 4.7.1979’da yeniden Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı seçildi. 9.8.1982 tarihinde Anayasa Mahkemesi Baş­kanı olan Boyacıoğlu, 2949 sayılı Kuruluş Kanununun hazırlanmasında aktif olarak görev aldı. 6.4.1985’de emekliye ayrılan Boyacıoğlu, 23.8.1998 tari­hinde vefat etti.