Ahmet Fazlı Öztan

Ahmet Fazlı Öztan

1905 yılında Çarsancağı’nda doğdu. 1929 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Çapakçur Savcısı olarak kamu hizmetine başladı. Değişik il ve ilçelerde savcılık yaptıktan sonra 1951 yılında Eski­şehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, 1952 yılında da Ankara İkinci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı. 1953 yılında Yargıtay Üyeliğine, 1964 yılında da Yargıtay İkinci Başkanlığına seçildi. Öztan, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 12.10.1966 tari­hinde Anayasa Mahkemesi asil üyeliğine seçildi. 14.7.1970’de emekliye ayrıldı. 27.1.1974 yılında vefat etti.