Adnan Kükner

Adnan Kükner

1923 yılında Erzurum’da doğdu. 1947 yılında İs­tanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Aynı yıl Orman Tahdit Komisyonu üyeliği, 1948 yılında Mersin Hâkim adaylığı, 1950 yılında Lâdik Sorgu Hâkimliği, 1951 yılın­da Lâdik Hâkim Yardımcılığı, 1952 yılında Tarsus Hâkim Yardımcılığı, 1953 yılında Tarsus Hâkim Muavinliği aynı yıl Tarsus Sorgu Hâkimliği görevlerinde bulundu. 1956 yılında Gezici Arazi Kadastro Hâkimliği, 1958 yılın­da Mersin Sulh Hâkimliği, 1962 yılında Mersin Hâkimliği, 1963 yılında Yüksek Hâkimler Kurulu Raportörlüğü yap­tı. 1970 yılında Yargıtay Üyeliği, 1976 yılında Yük­sek Hâkimler Kurulu Üyeliği ve 1981 yılında tekrar Yar­gıtay Üyeliği yapan Kükner, 27.11.1985 tarihinde Ana­yasa Mahkemesi Üyeliğine seçildi, 1.7.1988 tarihinde emekli oldu.