Ahmet Berberoğlu

Ahmet Berberoğlu

26 Eylül 1971 tarihinde Ankara’da doğan Ahmet Berberoğlu, Yıldırım Beyazıt Endüstri Meslek Lisesi’ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu. 8 Haziran 1997 tarihinde Danıştay Tetkik Hakimi olarak mesleğe başladı. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Bilim Dalı’nda "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kamulaştırma ve Türkiye Uygulaması" konulu tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması bölümünde doktora eğitimine devam eden Berberoğlu, Danıştay Başkanlığı tarafından 1998-1999 yılları arasında 8 ay süreyle İngiltere’de idari yargı sisteminin gelişimi hakkında incelemelerde bulunmak üzere görevlendirildi. "İmar Hukukunda Arazi ve Arsa Düzenlemesi (Parselasyon)" konulu ortak çalışma sonucu hazırlanmış bir kitabı ile Çevre Hukuku ve İmar Hukuku alanlarında çeşitli bildirileri bulunan, İngilizce bilen, evli ve iki çocuk sahibi olan Berberoğlu, Danıştay Altıncı Dairesinde tetkik hakimi olarak görev yaptı.