Ahmet Erdoğdu

Ahmet Erdoğdu

1331 (1915) yılında Kastamonu Daday’da doğan Erdoğdu, 1935-1936 öğrenim yılında Ankara Hukuk Fakültesi­ni bitirdikten sonra Kastamonu’da stajyer hâkim olarak kamu hizmetine başladı. Değişik il ve ilçelerde savcı­lık, hâkimlik, Yargıtay Geçici Raportörlüğü görevlerinde bulunduktan sonra, 1959 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Danıştay Üyeliğine seçildi. 1976 yılında Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahke­mesi Asıl Üyeliğine seçilen Erdoğdu, 14.3.1980 tarihinde emekliye ayrılmış ve 10.5.1993 tarihinde vefat etti.