Ahmet Gökçen

Ahmet Gökçen

1960 yılında Manisa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni iyi derece ile bitirdi. Daha sonra avukatlık stajını yaptı. 1985 yılının Eylül ayında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevliliği sınavını kazandı ve burada göreve başladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans derslerine devam etti. 1987 yılında "Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Kanunları ve Bu Kanunlardaki Ceza Müeyyideleri" isimli teziyle yüksek lisans derecesi aldı. 1989-1991 yılları arasında doktora çalışmaları için DAAD bursuyla Almanya’nın Freiburg şehrinde bulunan Max-Planck Enstitüsü’nde çalışma yaptı. 1993 yılında "Ceza Muhakemesi Hukukunda Basit Elkoyma ve Postada Elkoyma" isimli teziyle "doktora" derecesi aldı. 1995 yılında görev yapmakta olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne "yardımcı doçent doktor" olarak atandı. 2000 yılında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Cürmü, (TCK m.312/2)" isimli çalışmasını tamamladı ve yapılan sınav neticesinde "doçent" ünvanını aldı. 2003 yılının Ekim ayından itibaren 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Ceza Mevzuatı’nın (TCK, CMK, İnfaz Kanunu, Yürürlük Kanunları ve ilgili diğer kanunlar) hazırlanması aşamasında çalıştı. Halen TBMM Adalet Komisyonu’nda akademisyen arkadaşları Prof. Dr. İzzet Özgenç, Prof. Dr. Adem Sözüer ve Prof. Dr. Cumhur Şahin ile birlikte danışman olarak görev yapıyor. Yeni Ceza Mevzuatı’nın yürürlüğe girmesi aşamasında ve girdikten sonra Türkiyedeki bütün hukukçulara yönelik yapılan onlarca toplantıya konuşmacı olarak katıldı. 19.04.2004 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliğine atandı. 15 Haziran 2006 tarihinde MÜ Hukuk Fakültesi’nde Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı’nda profesörlük kadrosuna atandı. Halen bu üniversitede kısmi statüde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Aynı zamanda avukatlık mesleğini de icra ediyor. 2007-2008 öğretim yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde de talep dolayısıyla ders verdi. Bundan başka İstanbul’da bulunan polis meslek yüksek okulları ve polis mesleki eğitim merkezlerinde branşıyla ilgili konularda eğitim faaliyetlerine katılıyor. Almanca bilen Prof. Dr. Ahmet Gökçen’in, Prof. Dr. M. Emin Artuk ve Dr. A. Caner Yenidünya ile birlikte hazırladığı, halen ülkemizdeki birçok hukuk fakültesinde ders kitabı olarak okutulan "Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Uygulamalı Ceza Hukuku" isimli ders kitaplarıyla birlikte TCK Şerhi’nin yanı sıra yayımlanmış birçok kitap ve makalesi bulunuyor.