Adil ESMER

1918 yılında Antakya’da doğan Esmer, 1941 yılında An­kara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Kulp Savcısı olarak kamu hizmetine başlamış; değişik il ve ilçelerde savcılık, hâkimlik, Yargıtay Raportörlüğü yaptıktan son­ra, 1960 yılında Yargıtay Üyeliğine getirilmiştir. 1962 yı­lında Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yüksek Hâkimler Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. 1974 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisince Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine seçilen Esmer, 1.7.1983 tari­hinde emekliye ayrılmış ve 24.10.1994’de vefat etmiştir.