Abdullah ÜNER

Abdullah ÜNER

1329 (1913) yılında Gaziantep’te doğan Üner, 1933 yılın­da Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Viranşe­hir Hâkimi olarak kamu hizmetine başlamış; değişik il ve ilçelerde hâkimlik, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü, Adalet Başmüfettişliği ve Adalet Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdürlüğü görev­lerinde bulunduktan sonra 1954 yılında Yargıtay Üyeli­ğine atanmıştır. 1962 yılında Yargıtay Büyük Genel Ku­rulunca Yargıtay İkinci Başkanlığına ve 1970 yılında da aynı kurulca Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçil-mistir. 13.7.1978’de emekliye ayrılan Üner, 26.5.1983 ta­rihinde vefat etmiştir.