Tarihî kişilikler

Haccâc-ı Zalim

Haccâc-ı Zalim

Ebu Muhammed el-Haccâc b. Yusuf b. el-Hakem es-Sekafî, 661de, Taifte doğdu. Ailesi Sakif kabilesinin Ahlâf koluna mensuptur. Emevilere sadakatle b

Hafız Ahmet Paşa

Hafız Ahmet Paşa

Türk devlet adamı ve şairi (Filibe? İstanbul 1632). Bir müezzinin oğlu olan, sesi güzel olduğundan saraya alınarak eğitilen, padişah nediml

Hasan Sabbah

Hasan Sabbah

El-Hasen b. Alî b. Muhammed b. Ca‘fer b. el-Hüseyn b. Muhammed b. es-Sabbah el-Himyerî er-Râzî, 1040lı yıllarda İranın Kum şehrinde doğdu.

Hitler

Hitler

20 Nisan 1889da, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu‘na bağlı Yukarı Avusturya‘nın Braunau am Inn kasabasında doğdu. Adolphus Hitler adıyla

Hugh Capet

Hugh Capet

Hugh Capet[1] (c. 94 – 24 Ekim 996) Karolenj kralı Louis V’in ardından seçilen ve 987 yılında ölünceye kadar iktirarını sürdüren Capet

Hunad Hatın

Hunad Hatın

I. Alaeddin Keykubad’ın ikinci karısı, II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in annesidir. Hunad Hatun, Hunat Hatun ve Hunad Mahperi Hatun olarak da bilin

Hürrem Sultan

Hürrem Sultan

Tam adı Devletlû İsmetlû Hürrem Haseki Sultan Aliyyetü’ş-Şân Hazretleridir. İslamın seksen dokuzuncu halifesi ve Osmanlı Devletinin onu