Hafız Ahmet Paşa

Hafız Ahmet Paşa

Türk devlet adamı ve şairi (Filibe? İstanbul 1632). Bir müezzinin oğlu olan, sesi güzel olduğundan saraya alınarak eğitilen, padişah nedimliğinden kaptanıderyalığa ve valiliğe yükselen Hafız Ahmet Paşa, sadrazamlığa getirilip (1625), Bağdat kuşatmasında başarısızlığa uğrayınca görevden alındı. Bununla birlikte, gözden düşmeyip, Ahmet l’in kızı Ayşe Sultanla evlendirildi. Yeniden sadrazamlığa getirilip (1631), birkaç ay sonra ayaklanan yeniçeriler tarafından öldürüldü. Ahmet Paşa’nın Divanındaki bazı kayıtlardan,müzikle de uğraştığı, kimi şiirlerini bestelediği anlaşılmaktadır. Bağdat kuşatmasının kötüye doğru gitmesi üstüne Murat IV’ten bir şiirle yardım istediği, padişahın da yine şiirle sert bir yanıt verdiği, kaynaklarda özellikle belirtilir. Divan ’ı basılmamıştır.