Tarihî kişilikler

Robert Adam

Robert Adam

1728 yılında Kirkcaldy’de öldü. İskoçyalı mimar ve dekoratör. XVIII. yy’ın ikinci yarısının önde gelen mimarlarından olan Robert Ada