Tarihî kişilikler

Prens Sabahaddin

Prens Sabahaddin

1878de doğdu. Asıl adı Mehmed Sabahaddindir. Babası Damad Mahmud Celâleddin Paşa, annesi Sultan Abdülmecidin kızı ve II. Abdülhamidin kız k