Tarihî kişilikler

Theodor Herlz

Theodor Herlz

2 Mayıs 1860ta, Macaristan İmparatorluğunun Budapeşte şehrinin Peşte kısmında doğdu. Almanca konuşan, asilime olmuş bir Yahudi çiftin ikin

Thomas Edward Lawrence

Thomas Edward Lawrence

Yetiştirilmesinde Hristiyan inancının kuralları yoğun olmasına rağmen, resmi dinle olan bağlantısını reddetti. Ancak İncil ve Hristiyanlığın etkisi üzerinde oldukça yoğun izler bıraktı.

Timurlenk

Timurlenk

8 Nisan 1336da, şu anda Özbekistanın Kaşkaderya ilinin Şehrisebz ilçesinde doğdu. Babası, yörenin Barlas kabilesinin emiri Turagay, annesi is