Tarihî kişilikler

Theodor Herlz

Theodor Herlz

2 Mayıs 1860ta, Macaristan İmparatorluğunun Budapeşte şehrinin Peşte kısmında doğdu. Almanca konuşan, asilime olmuş bir Yahudi çiftin ikin

Timurlenk

Timurlenk

8 Nisan 1336da, şu anda Özbekistanın Kaşkaderya ilinin Şehrisebz ilçesinde doğdu. Babası, yörenin Barlas kabilesinin emiri Turagay, annesi is