Tarihî kişilikler

Yahuda

Yahuda

İsrailin Karioth şehrinde doğdu. Simon adında bir Yahudinin oğludur. Romalı idarecilerin zulmünden çok çekmiş bir bölgede dünyaya geldi. J

Yusuf Has Hacib

Yusuf Has Hacib

MS 1017 yılında, Karahanlı Devleti’nin Balasagun şehrinde dünyaya geldi. İyi bir eğitim gördü. Çağının geçerli bilimlerinin yanı sıra Arapça ve Farsça da öğrendi. Karahanlı Devleti zamanında yaşadı. Temel eğitimini Balasagun’da aldı ve uzunca bir süre Bala