Tarihî kişilikler

Yahuda

Yahuda

İsrailin Karioth şehrinde doğdu. Simon adında bir Yahudinin oğludur. Romalı idarecilerin zulmünden çok çekmiş bir bölgede dünyaya geldi. J

Yusuf Has Hacip

Yusuf Has Hacip

M.S. 1017 yılında Karahanlı Devleti’nin Balasagun şehrinde dünyaya geldi. İyi bir eğitim gördü. Çağının geçerli bilimlerinin yanı sı