Tarihî kişilikler

Claudia Octavia

Claudia Octavia

Claudia Octavia ya da Octavia Neronis (Latince CLAVDIA•OCTAVIA) (d. 39 yılı sonu ya da 40 yılı başı - ö. 9 Haziran 62) Roma İmparatoru Nero

Clément Ader

Clément Ader

1841 yılında Muret’de doğdu. Fransız mühendisi. Karayolları mühendisliği yapan Clément Ader, 1862’den başlayarak çeşitli buluşlar ü