Kara Fazlî

Kara Fazlî

(? - 1564): Divan şairi. İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Üsküplü şair Riyazî’nin ve Zâtî’nin talebesi oldu. Şehzâde Mehm

Karacaoğlan

Karacaoğlan

(XVII. yüzyıl): Saz şairi. Hayatı hakkında fazla bilgiye sahip değiliz. Şiirlerinden XVII. yüzyılda Güneydoğu Anadolu’da yaşadığı anl

Karen Joy Fowler

Karen Joy Fowler

Karen Joy Fowler 1950 Şubatında, babasının psikoloji profesörü olduğu Bloomington, Indiana’da doğdu. 11 yaşına gediğinde ailesiyle birlik

Karl Adolph Gjellerup

Karl Adolph Gjellerup

Kari Gjellerup (Asıl adıyla Kari Adolph Gjellerup) 2 Haziran 1857’de Roholte’de bir papazın oğlu olarak doğdu. Başlangıçta o da babası gi

Karl Raimund Popper

Karl Raimund Popper

1902’de Viyana’da doğdu. 1918-1928 yılları arasında Viyana Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Aynı dönemde, yirmi yaşındayken, Viyanal

Karnal Muhammed Han

Karnal Muhammed Han

Urdu edebiyatının isim yapmış mizah yazarlarından. 1920 yılında Çakval’da dünyaya geldi. İlk eğitimini köyünde alan yazar, lisans e

Kâtip Çelebi

Kâtip Çelebi

(Şubat 1609 - 6 Ekim 1657): Yazar. İstanbul’da doğdu. Hacı Halîfe diye de tanınan yazarın asıl adı Mustafa’dır. Özel öğrenim gördü.

Kaya Bilgegil

Kaya Bilgegil

(1921 - 21 Ekim 1987): Yazar, araştırmacı. Gürün’de doğdu. İstanbul Kabataş Lisesini,.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Böl

Kaygusuz Abdal

Kaygusuz Abdal

(? - 1444): Şair. Alâiye (Alanya)’de doğdu. Alâiye Sancak Beyi Hüsameddin Mahmud’un oğludur. Asıl adı Alâeddin Gaybî’dir. İyi bir ö

Kayıkçı Kul Mustafa

Kayıkçı Kul Mustafa

(XVII. yüzyıl): Saz şairi. Gençliğinde Garp Ocaklarında Murad Reis’in yanında bulunduğu için "Kayıkçı" lâkabını aldı. Şiirlerinde O

Kaylie Jones

Kaylie Jones

Kaylie Jones (5 Ağustos 1960), çağdaş ABD’li yazardır.Paris’te dünyaya gelen Kaylie Jones, roman yazarı James Jones’in kızıdır. Kaylie

Kâzım Nami Duru

Kâzım Nami Duru

(1876-14 Ekim 1967): Yazar. İstanbul’da doğdu. Toptaşı, Edirne, Selanik Askerî Rüşdiyelerinde (1891), Manastır Askerî İdadisinde (1894) ok

Kâzım Paşa

Kâzım Paşa

(1821 - 7 Mayıs 1890): Şair. Koniçe’de (Bulgaristan) doğdu. Asıl cadı Musa Kâzım’dır. Küçük yaşta babasıyla İstanbul’a gitti. Div

Kâzım Yetiş

Kâzım Yetiş

1947 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladıktan sonra, 1969-1970 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Ede

Keçecizâde İzzet Molla

Keçecizâde İzzet Molla

(1785-Ağustos1829): Şair. İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmet İzzet’tir. Tanzimat devrinin ünlü sadrazamı Fuad Paşa’nın babasıdır.