Kemal Sunal

Kemal Sunal

Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 tarihinde Malatya-Doğanyol-Gökçe Beldesi’nde doğdu ve 7 yaşına kadar burada yaşayıp daha sonra ailesiyle İstanb

Kemal Tahir

Kemal Tahir

(13 Mart 1910 - 21 Nisan 1973): Yazar. İstanbul’da doğdu. Asıl adı İsmail Kemalettin Demir’dir. Önce Tipi ve Benerci soyadlarını kullandı

Kemal Ümmî

Kemal Ümmî

(? - 1475): Şair. Niğde’de doğduğu söylenir. Muhammed Bahaeddin-i Erzincanî’nin halifelerindendi. Hayatı mankabevîdir. Şiirde Yunus Emre

Kemalettin Kâmi Kamu

Kemalettin Kâmi Kamu

(15 Eylül 1901 - 6 Mart 1948): Şair. Bayburt’ta doğdu. İlkokulu hususî okudu, hıfza çalıştı. Erzurum’da başladığı rüşdiyeyi Refahi

Kemalettin Köroğlu

Kemalettin Köroğlu

1984’te İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisans tezini 1988’de, doktora tezini 1994’te tamamladı.

Kemalettin Tuğcu

Kemalettin Tuğcu

Kemalettin Tuğcu, altı yaşındayken 2. Meşrutiyet ilan edilir. Dedenin ölümünden sonra aile iyice yoksullaşır. 31 Mart Olayı’nda yedi yaşındadır.

Kemâlpaşazâde Ahmed Şemseddin

Kemâlpaşazâde Ahmed Şemseddin

(1468 – 16 Nisan 1534): Şair, tarihçi. Tokat’ta doğdu. Asıl adı Şemseddin Ahmed’dir. İbn-i Kemal ve Kemalpaşaoğlu olarak da bilinir. Dev

Kenan Akyüz

Kenan Akyüz

(26 Şubat 1911 - 3 Ocak 1996): Yazar, araştırmacı. Yanya’da doğdu. Kabataş Erkek Lisesini, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat

Kenan Gürsoy

Kenan Gürsoy

1950 yılında Ankara’da doğan Kenan Gürsoy, orta öğrenimini Saint Benoit Fransız Erkek Lisesi’nde tamamladıktan sonra Fransız Hükümeti

Kenan Hulusi Koray

Kenan Hulusi Koray

(1906 - 23 Mayıs 1943): Hikâyeci. İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesini bitirdi. İ.Ü. Edebiyat Fakültesine devam etti. Vakit gazetesind

Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Ankara’da, yüksek tahsilini ise İstanbul’da Y

Kenan Makiya

Kenan Makiya

Bağdat doğumlu. 1981’de mimarlık çalışmalarını bıraktı, Irak üzerine kitaplar yazmaya başladı. İlk kitabı Korku Cumhuriyeti: Modern I

Kenan Sarıalioğlu

Kenan Sarıalioğlu

Doğumu: 22 Kasım 1946, Trabzon Of Merkez İlkokul (1958), Ankara Yenimahalle Lisesi (1966), İÜ Edebiyat Fakültesi (1979) mezunu. KTÜ Trabzon Eğ

Kenzaburo Oe

Kenzaburo Oe

Kenzaburo Oe 31 Ocak 1935’de Shikoku adasındaki küçük bir köy olan Ose’de dünyaya geldi. Çocukluğunda büyükannesinden masallar dinleyere

Kerem Deren

Kerem Deren

7 Haziran 1972 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini Robert Kolejde tamamladı. Yükseköğrenim tahsilini ise Connecticut College ve Boğaziçi Üniversitesinde yaptı. İhtisas yaptığı alan Tiyatro ve Uluslararası İlişkiler oldu. Son olarak yüksek...