Kâzım Nami Duru

Kâzım Nami Duru

(1876-14 Ekim 1967): Yazar. İstanbul’da doğdu. Toptaşı, Edirne, Selanik Askerî Rüşdiyelerinde (1891), Manastır Askerî İdadisinde (1894) okudu. Harbiye Mektebini bitirdi (1897). Arnavutluk’ta ve Selanik’te bulundu. Yüzbaşı iken ordudan ayrılarak öğretmenlik yaptı. Manisa milletvekili oldu.

Selanik, İstanbul ve Ankara’da çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazdı, hatıralarını yayınladı. Tercüme ve telif 50’yi aşkın eser verdi.

Eserleri: Nasıl Oldu (Oyun, 1908), Terbiye-i Vataniyede İlk Adım (1911), Terbiyevî Yazılar (1931), Uyanış (Oyun, 1933), Kemalist Rejimde Öğretim ve Eğitim (1938), Ziya Gökalp (1949), İttihat ve Terakkî Hatıralarım (1957), Cumhuriyet Devri Hatıralarım (1958), Arnavutluk ve Makedonya Hatıralarım (1959).