B. Ergin Borobey

B. Ergin Borobey

19 Haziran 1982 tarihinde Erzincan’da doğdu. Türk senarist, yazar. İlk romanı 2014 Kasım ayında Metropol Rüyaları adıyla yayımladı. Bir B

Babanzade Ahmed Naim

Babanzade Ahmed Naim

Irak'ın meşhur ailelerinden biri olan Baban sülalesine mensup olarak, 1872 yılında, Bağdat şehrinde doğdu. Büyük dedesi Süleyman Bey, Süleymaniye'nin kurucusu idi. Babası ise Osmanlı’nın büyük devlet adamlarından Mithat Paşa’nın Bağdat Valiliği...

Babur Şah

Babur Şah

(1483 - 1530): Hükümdar, şair. Fergana’da doğdu. Hindistan’da Müslüman Türk devletinin kurucusudur. Timur’un torunlarından Ömer Şeyh M

Bağdatlı Ruhî

Bağdatlı Ruhî

(?-1605): Divan şairi. Bağdat’ta doğdu. Asıl adı Osman’dır. Babasının Bağdat’a beylerbeyi tayin edilen Ayas Paşa’nın adamı olduğu

Baha Dürder

Baha Dürder

(8 Şubat 1912 - 17 Temmuz 1983): Yazar. İstanbul’da doğdu. İstanbul İlköğretmen Okulunu ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü

Baha Tevfik

Baha Tevfik

(1884-1914): Yazar, gazeteci. İzmir İdadîsini ve Mülkiye Mektebini bitirdi (1907). Meşrutiyetten sonra gazetecilik yaptı, Teceddüd-i İlmî ve

Baha Vefa Karatay

Baha Vefa Karatay

(2 Ekim 1916- 6 Ocak 1998): Şair, yazar. Konya’da doğdu. Kuleli Askerî Lisesini, Kara Harp Okulunu (1939) ve Harp Akademisini (1948) bitirdi. Ber

Bahadır Gülmez

Bahadır Gülmez

Üniversite eğitimini Fransız Dili ve Edebiyatı dalında yaptı. Aix-en-Provence ve Paris’te çağdaş anlatımlar ve modern edebiyat alanında y

Bahaeddin Özkişi

Bahaeddin Özkişi

(19 Haziran 1928 - 10 Kasım 1975): Yazar. İstanbul’da doğdu. Karagümrük Ortaokulunu (Ahmet Rasim Ortaokulu), Sultanahmet Sanat Enstitüsünü b

Bahaî Mehmed

Bahaî Mehmed

(1601? - 1654): Divan şairi, şeyhülislâm. İstanbul’da doğdu. Ünlü tarihçi, şeyhülislâm Hoca Sadeddin Efendi’nin torunudur. İlim ve k

Bahattin Karakoç

Bahattin Karakoç

1930 ylında Elbistan’ın Ekinözü (Celâ) köyünde doğdu. Abdurrahim Karakoç ve Ertuğrul Karakoç’un ağabeyidir. Adana Düziçi Köy Ensti

Bahriye Üçok

Bahriye Üçok

Doç. Dr. Bahriye Üçok, (d. 1919, Trabzon – ö. 6 Ekim 1990, Ankara) Türk tarihçi ve siyasetbilimci, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Bahtiyar Vahabzade

Bahtiyar Vahabzade

Doğumu: 1925, Şeki / Nuha / Azerbaycan Tam adı Vahabzade Behtiyar Mahmudoğlu’dur. Babası oduncuydu. Ailesinin 1934’te Bakü’ye göç etmesi

Bâkî

Bâkî

(1526 - 7 Nisan 1600): Şair. İstanbul’da doğdu. Divan şiirinin zirvelerindendir. Babası Fatih Camii müezzinlerinden Mehmed Efendidir. Çocukke

Bâki Ayhan T.

Bâki Ayhan T.

Doğumu: 1969, Adana Yüksek öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Mar-mara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak ça