Theodor Herlz

Theodor Herlz

2 Mayıs 1860ta, Macaristan İmparatorluğunun Budapeşte şehrinin Peşte kısmında doğdu. Almanca konuşan, asilime olmuş bir Yahudi çiftin ikinci çocuğudur. Viyana Üniversitesinde Hukuk okudu. Alman milliyetçi kardeşlik cemiyeti olan Albiaya üye oldu. Cemiyetin sloganı Ehre, Freiheit, Vaterland (Onur, Özgürlük, Vatan)dı. Daha sonra bu cemiyetten ayrıldı. Üniversitede çalıştı ama sonra kendini gazeteciliğe ve edebiyata adadı. Viyana gazetesinde çalıştı. Neue Freie Presse (Yeni Özgür Basın) adlı yayın kuruluşunda muhabirlik yaptı. Viyana tiyatrolarına drama ve komediler yazdı.

Neue Freie Pressein Paris muhabiri olarak Dreyfus Olayını takip etti. Bu olay, Yahudi bir Fransız subayının haksız yere, Almanlara ajanlık ettiği iddiasıdır. Herzl, Dreyfus duruşmasından sonraki protestolara da şahitlik etti. Bu Dreyfus Olayından sonra Herzl, Siyonist düşüncelere kapılmaya başladı. Herzl, Yahudilerin asimile edilmesi fikrine önce destek verdi, ama sonra bu fikre karşı çıkmaya başladı. Bunun yerine Yahudiler, Avrupadan uzaklaştırılmalıydı.

Neue Freie Pressein yayın yönetmenleri, Herzlin Siyonist politik aktiviteleriyle ilgili yazılarını yayımlamayı kabul etmedi. Bu dönemde Herzl, Yahudi Devletine dair broşürler yazmaya başladı. 1895 sonlarında yazmaya başladığı Yahudi Devleti adlı kitabını Şubat 1896da yayımladı. Kitaba göre Yahudiler, isterlerse Avrupadan ayrılabilmeli ve ya Arjantine ya da tarihî vatanları olan Filistine gidebilirlerdi. Antisemitizmi yenmek, ancak Yahudilerin kendi devletini kurmasıyla, kendi kültürlerini ve dinini özgürce yaşamasıyla mümkün olabilirdi.

Herzlin bu fikirleri kısa zamanda Yahudiler arasında yayıldı ve uluslararası çapta ilgi topladı. Hovevei Zion gibi Siyonist hareket savunucuları Herzle destek verdi. Yahudilerin yaşadıkları topluma entegre olmalarını destekleyen Yahudiler ise Herzlin fikirlerini Tanrıya karşı ayaklanma olarak değerlendirdi. Neticede Herzl hem Yahudi hem de Yahudi olmayan destekçiler kazandı.

Mart 1896da İngilterenin Viyana Büyükelçiliğinin Anglikan Kilisesi Papazı Peder William Heclerx, Herzli ziyaret etti. Bu ziyaret, Siyonist hareketi meşru bir hâle getirdi. Mayıs 1896da Yahudi Devleti kitabının İngilizce çevirisi Londrada yayımlandı.

Herzl, Yahudi Devleti çözümünü sunabilmek için Sultan II. Abdülhamidle görüşmeye çalıştı. Herzl, Sultan yerine sadrazamla görüştü ve önerisini ona sundu. Bu öneriye göre Yahudiler, Türklerin yönetimi altındaki Filistini ana vatan olarak alacaklar, bunun karşılığında da Osmanlının borçlarını ödeyeceklerdi. Bu talep reddedildi. Herzl İstanbul’a bu teklifi yapmak için bir kez daha geldi, Sultan Abdülhamidle görüştü ama teklifi yine reddedildi.

1897de Herzl, kendi cebinden ödeyerek Die Welt adlı Siyonist gazeteyi Viyanada yayımlamaya başladı. İsveçin Basel kentinde Birinci Siyonist Kongreyi planladı. Kongrenin başkanı seçildi ve kurulması planlanan Yahudi Devleti’nin sınırlarını belirledi. 1898de Yahudi Devletine destek bulmak amaçlıyla diplomatik girişimlerde bulundu.

Haziran 1898de Julie Naschauerla evlendi. Ekim 1898de Kudüsü ilk kez ziyaret etti. Ziyaretini II. Wilhelmin ziyaretiyle aynı anda yaptı. Bunun nedeni, dünyanın hem kendisini hem de Siyonizmi tanımasını istemesiydi. 1899da Dünya Siyonist Federasyonunun İngilteredeki yerel kolu olan İngiliz Siyonist Federasyonu kuruldu.

1902 ve 1903te Herzl, İngiliz Kraliyet Komisyonuna, yabancı göçü üzerine kanıt sunmak için çağrıldı. Bu davet, ona İngiliz Hükûmeti üyeleriyle tanışma fırsatı verdi. Bu üyelerden biri Joseph Chamberlaindi. Chamberlain, Sömürgelerden Sorumlu Devlet Bakanıydı. Herzl, bu Bakanla, Yahudiler için Mısırın bir parçası olan Sina yarımadasındaki AlArshta bir Yahudi kolonisi kurulması hakkında görüştü.

Herzl 1903te, Yahudi Devleti için Papa X. Piustan yardım almaya çalıştı. Kardinal Rafael Merry del Val, Kilisenin bu konularla ilgili non possumus (yapılamaz) politikası olduğunu açıkladı ve Yahudilerin, İsa Peygamberin ilahlığını kabul etmedikçe Katolik Kilisesinin kendileri lehine bir beyanda bulunmayacaklarını ekledi.

Theodor Herzl 3 Temmuz 1904te öldü.