İslam âlimleri

Hasan Basri Çantay

Hasan Basri Çantay

18 Kasım 1887 tarihinde Balıkesir’de doğdu. Babası Balıkesir tüccarlarından ve ulemâdan Çantayoğlu Halil Cenâbî Efendi, annesi Sincanoğ

Hasan el-Benna

Hasan el-Benna

El-Benna’ya göre modernizm adı altında insanların İslam’dan uzaklaşmaları ve asıl gayelerini unutmaları söz konusuydu. Bu durumdan bir hayli rahatsız oldu, ilim yönünden zengin insanlar ile bir araya gelerek el-Fetih isimli dergiyi çıkarmaya başladı.

Heysem bin Cemil

Heysem bin Cemil

Ebû Sehl künyesiyle bilinen Heysem b. Cemîl  Bağdatlıdır. Kaynaklarda ne zaman doğduğu hususunda bir bilgiye ulaşılamamaktadır. Antaky

Himmetzade Abdi

Himmetzade Abdi

Vaiz, mutasavvıf-şair ve musikişinas. Şeyh Abdullah Efendi adıyla da bilinir. Bayramiyye tarikatı şeyhlerinden Himmet Efendi’nin oğlu

Hoca Ahmet Fakih

Hoca Ahmet Fakih

Hoca Ahmet Fakih ( .... - .... ) Hoca Ahmet Fakih’in Horasan’dan geldiğini, medrese eğitimi gördüğünü, fıkıhdaki üs

Hocazade Abdurrahman Efendi

Hocazade Abdurrahman Efendi

1767de doğdu. Kiliste Mantıkî Hacı Ömer Efendinin başlattığı mantıkçılığı yeni mantıkçılar yetiştirerek devam ettirdi. Babası Doku

Hocazade Ahmet Hilmi

Hocazade Ahmet Hilmi

Türk din bilgini (Eğin? -İstanbul 1913). İstanbul’da öğrenim gören Hocazade Ahmet Hilmi, nakşibendi tarikatına girdi. Genç yaşta öldü.

Hocazade İsmetullah Efendi

Hocazade İsmetullah Efendi

1861de Kiliste doğdu. Hocazade Abdullah Enverînin oğludur. Kilis Rüştiyesine gitti. Yüksek tahsilini babasının başında bulunduğu Kesik Mina

Hocazade Mehmed Tahir Efendi

Hocazade Mehmed Tahir Efendi

1844te doğdu. Hocazade Abdurrahman Efendinin iki oğlundan biridir. Eğitimini ağabeyi Abdullah Enverî Efendiden gördü. İcazetini aldıktan sonr