A. Cemal Tural

A. Cemal Tural

1905 yılında Erzincan’da doğdu. 1925 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. 1930 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ç

Abbâd Bin Ziyâd Bin Ebû Süfyân

Abbâd Bin Ziyâd Bin Ebû Süfyân

Emevî kumandanı. Ebû Süfyân, babası Ziyâd’ın Muâviye’ye karşı direnmesi üzerine, Basra valisi tarafından kardeşleri Ubeyd

Abbas Bin Amr El-Ganevî

Abbas Bin Amr El-Ganevî

Abbasi kumandanı. Rakka’da doğdu. Kumandanlığa tayin edilinceye kadar geçen hayatı hakkında bilgi yoktur. Resmî ilk görevi muhtemele

Abdülezel Paşa

Abdülezel Paşa

Türk komutanı (Konya 1831-Pınartepe, Alasonya 1897). Er olarak orduda görev alan (1847), yararlıkları sonucunda subaylığa yükseltilen (1859)

Abdülkadir Seven

Abdülkadir Seven

1891 yılında SELANİK’te doğdu. 1911 yılında Süvari Teğmen rütbesi ile Harp Okulu’nu bitirdi. Çeşitli birliklerde Takım Komutanlı

Abdülkerim Paşa

Abdülkerim Paşa

Türk komutanı (? 1878-İstanbul 1923). Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas cephesinde kolordu komutanlığı yapan Abdülkerim Paşa, Malazgirt

Abdullah Bin Ali Bin Abdullah

Abdullah Bin Ali Bin Abdullah

Halife Seffâh ile Mansur’un amcası, kumandan ve devlet adamı. Rivayetlere göre 714’te, Humeyme’de doğdu. Annesi Hennâde adl

Abdullah Bin Sad

Abdullah Bin Sad

Arap komutanı (öl. Şam 657). Mısır seferine katılarak yararlık gösteren Abdullah Bin Sad, Mısır valiliğine atandı (646) ve Kuzey Afrika

Abdurrahman Bin Halid Bin Velid

Abdurrahman Bin Halid Bin Velid

Küçük yaşta Hz. Peygamberi gören sahâbîlerdendir. On sekiz yaşında iken Yermük Savaşı’na katıldı ve 30-40 kişilik bir süvari birl

Abdurrahman El-Gafiki

Abdurrahman El-Gafiki

Endülüs valisi ve kumandanıdır. Yemen’de oturan Akk kabilesinin Gâfık koluna mensuptur. Fetihlere katılmak için Kuzey Afrika’ya gitti.

Abdurrahman Gazi

Abdurrahman Gazi

Türk komutanı (öl. Eskişehir 1329). Osmanlı devletinin kuruluşunda önemli rol oynayan Abdurrahman Gazi (Abdurrahman Alp de denir), birçok sava

Abdurrahman Nafiz Gürman

Abdurrahman Nafiz Gürman

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5’inci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Abdurrahman Nafiz GÜRMAN, 1882 yılında Bodrum’da doğmuş, 1903 yıl

Abidin Ünal

Abidin Ünal

1 Ocak 1953 tarihinde Kayseri/Pınarbaşı’nda doğdu. İlkokulu Kazancık İlkokulunda, Ortaokulu Pınarbaşı Ortaokulu ve Karabük Demir-Çel

Ahmet Fethi Paşa

Ahmet Fethi Paşa

Ahmet Fethi Paşa, 19. yüzyılda yaşamış Osmanlı askeri ve devlet adamıdır. 1830 yılında ferik (tümgeneral), 1833 yılında Viyana Bü

Ahmet Hurşit Tolon

Ahmet Hurşit Tolon

Ahmet Hurşit Tolon (d. 1942, İstanbul) emekli Türk orgeneral. 1962 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1975 yılında da Piyade Okulu’ndan mez