İslam âlimleri

Ulu Arif Çelebi

Ulu Arif Çelebi

(1272 - 1320) Ulu Arif Çelebi, Sultan Veled Hazretleri’nin büyük oğludur. Annesi Selahaddin-i Zerkubi’nin kızı Fatma Ha