İslam âlimleri

Dürrizade Abdullah Efendi

Dürrizade Abdullah Efendi

Türk din adamı (İstanbul 1769-ay.y. 1828). Şeyhülislâm Mehmet Arif Efendi’nin oğlu olan Dürrizade Abdullah Efendi, Galata kadısı (1793),