İslam âlimleri

Ka’bü’l-Ahbâr

Ka’bü’l-Ahbâr

( .... - 652) Beni İsrail’in (israil oğullarının) meşhur alimlerindendir. Yemen Yahudilerinden olup, Tevrat hakkındaki geniş bil