İslam âlimleri

Paşmakçızade Abdullah Efendi

Paşmakçızade Abdullah Efendi

Türk din adamı (Üsküdar 1680-Konya 1732). Çeşitli illerde kadılık yapan Paşmakçızade Abdullah Efendi, Patrona Halil ayaklanmasını önleme

Pir Esad Sultan

Pir Esad Sultan

Pir Esad Sultan ( .... - 1263) Hz. Mevlana ile muasır velilerden birisi de halkın Pisili Sultan olarak bildiği Pir Esad Sultan’dır

Salih Nureddin el-Heysemi

Salih Nureddin el-Heysemi

1335 yılının Mart ayında, Kahire’nin yakınındaki Fustat şehri ile Mukattam Dağı arasında bulunan Fustat Sahrası’nda doğdu. Tam adı Eb

Şems-i Tebrizi

Şems-i Tebrizi

Şems-i Tebrizi (1185 - 1247) 1185 yılında Tebriz’de dünyaya gelen Şems-i Tebrizi’nin asıl ismi Mevlana Muhammed’dir.

Şeyh Bedreddin

Şeyh Bedreddin

Şeyh Bedreddin ( .... - 1420) Edirne yakınlarında, bugünkü Yunanistan topraklarında bulunan Simavna kasabasında doğmuştur. Babası

Şeyh Edebali

Şeyh Edebali

Şeyh Edebali (1206 - 1326) Aslen Karamanlı’dır. İlk tahsilini memleketinde yapan Edebali, tahsilini Şam’da tamamladı. T

Seyyid Kutup

Seyyid Kutup

9 Ekim 1906’da yukarı Mısır’daki Asyut ilinde Muşe köyünde doğdu. Babası takvasıyla tanınan bir kişiydi. Hasan el-Benna gibi o da dinî eğitimini ilk olarak babasından aldı.

Süleyman Ateş

Süleyman Ateş

31 Ocak 1933 tarihinde Elazığ Merkez Tadım Köyünde doğdu. On yaşında hıfzını tamamladı. 1953 yılında dışardan İlkokulu bitirerek Elaz

Ulu Arif Çelebi

Ulu Arif Çelebi

(1272 - 1320) Ulu Arif Çelebi, Sultan Veled Hazretleri’nin büyük oğludur. Annesi Selahaddin-i Zerkubi’nin kızı Fatma Ha

Yahya Efendi

Yahya Efendi

Yahya Efendi İstanbul’da yetişen 16. yüzyıl büyük âlim ve velilerindendir. Aslen Amasyalı olup Şamlı Ömer Efendi’nin oğludur.

Yedikuleli Abdullah Bin Seyyit Hasan Haşimi

Yedikuleli Abdullah Bin Seyyit Hasan Haşimi

Osmanlı hattatı (İstanbul - 1731). Hattat Hafız Osman’dan ders alan Yedikuleli Abdullah Bin Seyyit Hasan Haşimi, Yedikule İmrahor camisi imaml

Yenişehirli Abdullah Efendi

Yenişehirli Abdullah Efendi

Türk din adamı (Bursa ?-İstanbul 1743). Halep, Bursa, orduyu hümayun kadılıklarından sonra, şeyhülislâmlığa getirilen Yenişehirli Abdulla

Yusuf El Cezeri

Yusuf El Cezeri

26 Kasım 1350’de Dımaşk’ta doğdu. Kıraat ve hadis âlimiydi. Tam adı Ebü’l-Hayr Şemsüddin Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Alî b. Y

Zağlul en-Neccar

Zağlul en-Neccar

1933 yılında Mısır'da doğdu. 1955 yılında Kahire Üniversitesi Fen Fakültesi'nden birincilik derecesiyle mezun oldu. İngilter

Zenbilli Ali Efendi

Zenbilli Ali Efendi

Osmanlı devrinin sekizinci Şeyhül-İslamıdır. Asıl adı Ali Cemali olan Zenbilli Ali Efendi, Zenbilli Müfti unvanıyla meşhurdur. Molla Fenari