Süheyl Batum

Süheyl Batum

Prof. Dr. Süheyl Batum, (6 Mayıs 1955, İstanbul), Türk hukukçu. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Vatan Gazetesi yaza

Sumru Çörtoğlu

Sumru Çörtoğlu

Sumru Çörtoğlu (1943 - .... ) 13.05.1943 tarihinde Tokat’da doğmuştur. Ankara Kız Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi

Suna Türkoğlu

Suna Türkoğlu

30.11.1956 tarihinde Pazar’da doğmuştur. Giresun Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1977 yılında mezun olmuştur.

Sünuhi Arsan

Sünuhi Arsan

1899 yılında İstanbul’da doğdu. Darülfünun Hukuk Şubesinden (İstanbul Hukuk Fakültesinden) 1923-1924 öğrenim yılında mezun oldu. 18 Ağ

Tahir Elçi

Tahir Elçi

1966 yılında Şırnak’ın Cizre İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Cizre’de tamamladı. 1991 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk

Teoman Gökçe

Teoman Gökçe

29 Mayıs 1969 tarihinde Tokat’ın Niksar ilçesinde doğdu.İlkokul ortaokul ve lise öğrenimini Niksar’da tamamladıktan sonra , 1986 yılın

Tevfik Gerçeker

Tevfik Gerçeker

1314 (1898) yılında Karacabey’de doğan Gerçeker, İs­tanbul Darülhilâfe Medresesini bitirdikten sonra Adliye Vekâleti Sicil Dairesi Kütabe

Turgut Candan

Turgut Candan

15.09.1947 tarihinde Ankara’da doğdu. Ankara Gazi Lisesini bitirdi. 1969 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 1979 yılında Pa

Turhan Feyzioğlu

Turhan Feyzioğlu

1922 Yılında Kayseri’de doğdu. Türk hukuk profesörü ve siyasetçi. İlköğretimini Kayseri’de, orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde

Türker Kaya

Türker Kaya

10.02.1955 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. 1977 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. 1979 yılında Ankara Barosuna bağlı olarak bir s

Uğur Poyraz

Uğur Poyraz

1977 yılında Emirdağ’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara Yükseliş Koleji’nde tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ülkü Müge Kadıgil

Ülkü Müge Kadıgil

28 Temmuz 1972 tarihinde İzmir’de doğdu. 1989 yılında Dikili Lisesi’nden, 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun

Ural Aküzüm

Ural Aküzüm

1981 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra Fransa’da Montpellier Üniversitesi’nde "Siyasi ve Idari Bilimler&

Üzeyir Akbulut

Üzeyir Akbulut

12 Ağustos 1962 tarihinde Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Lise eğitimi sonrasında 1979-1983 yılları arasında Almanya’da yaşad

Vahap Darendeli

Vahap Darendeli

Dr. A. Vahap Darendeli, 1955 yılında Sivasta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Darendeli, Gazi Üniversitesinde Anayasa Hukuku