Suna Türkoğlu

Suna Türkoğlu

30.11.1956 tarihinde Pazar’da doğmuştur. Giresun Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1977 yılında mezun olmuştur. 27.03.1978 tarihinde Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başlamış, 14.05.1981 tarihinde görev unvanı Danıştay Tetkik Hakimi olarak değişmiştir. 22.01.1993 tarihinden itibaren Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimi olarak görevlendirilmiş, 19.04.2002 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atanmıştır. 16.03.2003 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilen, 20.05.2004-07.06.2006 tarihleri arasında Danıştay Genel Sekreteri olarak görev yapan ve 07.11.2008 tarihinden itibaren Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu asıl üyeliği görevini yürüten TÜRKOĞLU, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü mezunu olup evli ve iki çocukludur.