Abbasi halifeleri

Müttaki Lillah

Müttaki Lillah

Yirmi Birinci Abbasi halifesi olan Ebu İshak İbrahim El Müttaki Lillah b. Cafer El Muktedir Billah, Halife Muktedir Billah’ın oğludur. Kardeşi

Nasır Lidinillah

Nasır Lidinillah

Otuz dördüncü Abbasi halifesi Ebü’l Abbas en-Nasır Lidinillah Ahmet b. El Müstazi Biemrillah El Hasen, 1158 yılında doğdu. Babasının öl

Raşid Billah

Raşid Billah

Otuzuncu Abbasi halifesi olan Ebu Cafer er-Raşid Billah El Mansur b. El Fazl El Müsterşid Billah 1107’de doğdu. On iki yaşında iken babası ta

Razi Billah

Razi Billah

Yirminci Abbasi halifesi olan Ebü’l Abbas Ahmet (Muhammed) El Razi Billah b. Cafer El Muktedir Billah, 20 Aralık 909 tarihinde Bağdat’ta doğdu

Tai Lillah

Tai Lillah

Yirmi dördüncü Abbasi halifesi Ebu Bekr Abdülkerim Tai Lillah b. El Fazl El Muti Lillah b. Cafer El Muktedir Billah El Abbasi 929’da Bağdat’t

Vasık Billah

Vasık Billah

Dokuzuncu Abbasi halifesi olan Harun El Vasık b. Muhammed, 815 yılında Bağdat’ta doğdu. Babası Mutasım’ın vefatı üzerine Vasık Billah l

Zahir Biemrillah

Zahir Biemrillah

Otuz beşinci Abbasi halifesi olan Ebu Nasır Muhammed b. El Nasır, 1176 yılında Bağdat’ta doğdu. Babasının vefatı üzerine 1225 yılında h