Abbasi halifeleri

Müntasır Billah

Müntasır Billah

On birinci Abbasi halifesi Müntasır Billah, 23 Mart 838 tarihinde Samarra’da doğdu. Komutan İnak El Türkî’nin 849 yılında öldürülmesind

Müstain Billah

Müstain Billah

On ikinci Abbasi halifesi olan Ahmet b. Muhammed b. El Mutasım, 832’de Samarra’da doğdu. Abbasiler’in sekizinci halifesi Mutasım Billah’ın

Mustansir Billah

Mustansir Billah

Otuz altıncı Abbasi halifesi olan Ebu Cafer El Mustansır Billah El Mansur b. El Zahir Biemrillah, Şubat-Mart 1192’de doğdu. Çocukluk ve gençl

Mustasım Billah

Mustasım Billah

Son Abbasi halifesi olan Ebu Ahmet El Mustasım Billah Abdullah b. El Mansur El Mustansır Billah, 1209 yılında Bağdat’ta doğdu. Çocukluğunda

Mustazhir Billah

Mustazhir Billah

Yirmi sekizinci Abbasi halifesi olan Ebü’l Abbas El Mustazhir Billah Ahmet b. Abdillah El Muktedi Biemrillah, 5 Mayıs 1078’de Bağdat’ta doğd

Müstazi Biemrillah

Müstazi Biemrillah

Otuz üçüncü Abbasi halifesi olan Ebu Muhammed El Müstazi Biemrillah El Hasen b. El Mustencid Billah Yusuf b. El Muktefi Liemrillah, 23 Mart 1142

Mustekfi Billah

Mustekfi Billah

Yirmi İkinci Abbasi halifesi olan Ebü’l Kasım Abdullah El Mustekfi Billah b. Alî El Muktefi Billah b. Ahmet El Mutazıd Billah El Abbasi, 11 Kasım 908 tarihinde doğdu.

Mustencid Billah

Mustencid Billah

Otuz ikinci Abbasi Halifesi olan Ebü’l Muzaffer El Mustencid Billah Yusuf b. El Muktefi Liemrillah, 13 Ağustos 1116 tarihinde doğdu. Babası tara

Müsterşid Billah

Müsterşid Billah

Yirmi dokuzuncu Abbasi halifesi olan Ebu Mansur El Müsterşid Billah El Fazl b. Ahmet El Mustazhir Billah El Abbasi, 2 Eylül 1093 tarihinde Bağdat

Mutasım Billah

Mutasım Billah

Sekizinci Abbasi halifesi olan Ebu İshak Muhammed, 18 Ekim 796’da Bağdat’ta doğdu. Harun Reşid’in üçüncü oğlu olan Mutasım Billah, gen

Mutazıd Billah

Mutazıd Billah

On altıncı Abbasi halifesi olan Ahmet b. El Muvaffak Billah Talha b. Cafer El Abbasi, 857 yılında Samarra’da doğdu. Mutazıd Billah’ı, Abbas

Mutemid Alellah

Mutemid Alellah

On beşinci Abbasi halifesi olan Ahmet b. Cafer El Mutemid Alellah, 845 yılında Samarra’da doğdu. Halife Mütevekkil’in oğlu olan Ahmet b. Caf

Mütevekkil Alellah

Mütevekkil Alellah

Cafer b. Muhammed El Mutasım, 822 yılının Mart ayında Bağdat yakınlarındaki Femüssılh’ta doğdu. Annesi Türk asıllı Şuca Hatun olan Ca

Mutez Billah

Mutez Billah

On üçüncü Abbasi halifesi olan Ebu Abdullah El Mu’tez Billah, 847 yılında Samarra’da doğdu. İki yaşında iken kardeşi Müntasır’dan s

Muti Lillah

Muti Lillah

Yirmi üçüncü Abbasi halifesi olan Ebü’l Kasım El Muti Lillah El Fazl b. Cafer El Muktedir Billah, 914 yılında Bağdat’ta doğdu. 24 yıl A