Felsefeciler - Filozoflar

Martin Heidegger

Martin Heidegger

Ancak bu yardımlar ise burs alanların Katolik teoloji okuması ve ileride ruhban olması kaydıyla verilme şartını taşımaktadır. Bu bakımdan Heidegger üzerinde üniversitenin ikinci yılına kadar sürecek olan bir Katolik teoloji etkisi boy gösterdi.

Maurice Merleau Ponty

Maurice Merleau Ponty

1908 yılında doğdu.Sartre ile birlikte varoluşçu felsefe ile görüngübilimsel felsefenin önemli kurucuları arasında gösterilen Fransız fel

Max Adler

Max Adler

15 Ocak 1873’te Viyana’da doğdu. Avusturyalı düşünür ve siyaset adamı. Avusturya Marksizminin kurucularından ve Avusturya Sosyal Demok

Oruç Aruoba

Oruç Aruoba

14 Temmuz 1948’de Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde doğdu. TED Ankara Kolejini bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Üniversitede çalışmalarına devam etti ve Felsefe Bilim Uzmanı oldu...

Otto Neurath

Otto Neurath

10 Aralık 1882’de doğdu. Avusturyalı felsefeci ve toplum kuramcısı. Mantıkçı olguculuğun gelişiminde önemli bir rol oynayan Otto Neurath,

Paul Feyerabend

Paul Feyerabend

1924 yılında doğdu. 20. Y.Y. Avusturyalı bilim felsefecisi. Viyana Çevresi’nin mantıkçı olgucu bilim anlayışının en sıkı eleşti

Paul Ricoeur

Paul Ricoeur

1913 yılında doğdu. Fransız felsefeci, yorumbilimci, göstergebilimci, yazın eleştirmeni ve kuramcısı. 1930’lu yıllarda Fransa’da

Pierre Abélard

Pierre Abélard

1079 yılında Le Pallet, Nantes’te doğdu. Fransız filozofu ve ilahiyatçı. Skolastik felsefenin ilk temsilcilerinden biri olan Pierre Abélard,

Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu 1930’da Fransa’nın güneybatısında kalan Pirene yöresinin Denguin köyünde doğdu. Orta eğitiminden sonra Paris̵

Şeyla Benhabib

Şeyla Benhabib

İstanbul’da doğan Benhabib, Amerikan Kız Koleji’nde okudu. ABD’ye giderek Brandeis Üniversitesi’nde felsefe tahsil etti ve ö

Slavoj Zizek

Slavoj Zizek

1949 yılında Slovenya’da doğdu. Sosyal bilimci , bilimsel felsefeci. Üniversite eğitimine sosyoloji ve felsefe alanında başladı. Yükse

Theodor Wiesengrund Adorno

Theodor Wiesengrund Adorno

Theodor Wiesengrund Adorno (1903 - 1969) Toplumbilim, ruhbilim ve müzikbilim alanlarında çalışmış, Frankfurt Okulu’nun "ele

Thomas Aquinas

Thomas Aquinas

Aquinalı Thomas: 1225-1274 yılları arasında yaşamış olan, ünlü Hıristiyan filozoftur. Düşünce tarihinin tanıdığı en büyük kafala

Thomas More

Thomas More

7 Şubat 1478’de, Londra’da doğdu. Babası Sir John More, aristokrat olan burjuva kesimindendi. Sekiz yaşında St. Anthony Okulunda öğrenim görmeye başladı. O yıllarda çocukların bilgi ve görgülerini daha iyi artıracaklarına inanılan başka ailelerin yanına ve

Yuda Abravanel

Yuda Abravanel

1460 yılında Lizbon’da doğdu. Yahudi asıllı Portekizli hekim, şair ve filozof. Devlet adamı ve Kutsal Kitap yorumcusu İzak Abravanel’in (L