Felsefeciler - Filozoflar

Macit Gökberk

Macit Gökberk

Macit Gökberk, felsefe dilinin yalınlaşması, terim karmaşasının giderilmesi ve kavramların sınırlanması alanlarında önemli çalışmalard

Martin Heidegger

Martin Heidegger

Ancak bu yardımlar ise burs alanların Katolik teoloji okuması ve ileride ruhban olması kaydıyla verilme şartını taşımaktadır. Bu bakımdan Heidegger üzerinde üniversitenin ikinci yılına kadar sürecek olan bir Katolik teoloji etkisi boy gösterdi.

Maurice Merleau Ponty

Maurice Merleau Ponty

1908 yılında doğdu.Sartre ile birlikte varoluşçu felsefe ile görüngübilimsel felsefenin önemli kurucuları arasında gösterilen Fransız fel

Max Adler

Max Adler

15 Ocak 1873’te Viyana’da doğdu. Avusturyalı düşünür ve siyaset adamı. Avusturya Marksizminin kurucularından ve Avusturya Sosyal Demok