Felsefeciler - Filozoflar

George Berkeley

George Berkeley

1687 yılında Kilkrin’de doğdu. İngiliz felsefecisi. Felsefenin ve bilimin yanlışlarından arındırılmaları ve kusursuzlaştırılmalarıyl

George Santayana

George Santayana

16 Aralık 1863 yılında İspanya’da doğdu. İspanyol-ABD’li filozof ve yazar. Estetik, kurgusal felsefe ve edebiyat eleştirisine önem

Gianni Vattimo

Gianni Vattimo

1936 yılında İtalya’nın Torino kentinde doğdu. İtalyan felsefecisi.Gianni Vattimo, "Liceo classico" adı verilen zorlu klasik çalışmalar

Gilbert Ryle

Gilbert Ryle

1900 yılında doğdu. İngiliz filozof. 1945’ten 1968’e kadar Oxford Üniversitesi’ndeki metafizik kürsüsünü yönetti. Bir söz

Gilles Deleuze

Gilles Deleuze

1925 yılında doğdu. 1995 Düşünceleriyle döneminin pek çok büyük düşünürüne öncülük etmekle kalmayıp felsefe tarihindeki önemli fil

Giovanni Gentile

Giovanni Gentile

30 Mayıs 1875 yılında Sicilya’da Castelvetrano’da doğdu. 1893 yılında Pisa Üniversitesinden burs kazandı. Burada edebiyata olan ilgisi felsefeye dönüştü...

György Lukacs

György Lukacs

13 Nisan 1885 tarihinde Macaristan’da doğdu. 20. yüzyılın ilk yarısında Avrupa’da komünist öğretim gelişmesini etkilemiş olan Macar Marksist düşünür ve edebiyat eleştirmeni.

Hans Georg Gadamer

Hans Georg Gadamer

Gadamer, Almanya’nın Marburg kentinde doğdu. 1900’de başlayan yaşamı onun 21. yüzyılı karşılamasına kadar uzun sürdü. Breslau,

Henry Bergson

Henry Bergson

1859 yılında Paris’te doğdu. Fransız filozof. Sezgiciliğin kurucusu. İnsan yaşamının başlangıçta yönlendirici bir atılımla sürekli g

Herbert Marcuse

Herbert Marcuse

1898 yılında doğdu. Gerek Marxçı “Eleştirel Kuram”a yönelik yadsınamaz katkılarıyla, gerek Freudcu ruhbilimin ufkunu genişletm

Hugo Grotius

Hugo Grotius

Hugo Grotius (1583 - 1645) 1583-1645 yılları arasında yaşamış bir hukuk düşünürüdür. Hugo Grotius’a göre bütün insa

İbn Haldun

İbn Haldun

İbn Haldun (1332 - 1406) 14. yüzyılın büyük Arap tarihçisi İbn Haldun Doğu’da ve Batı’da ilk tarih filozofu, hatta bazen so

İbn Sina

İbn Sina

İbn Sina (980 - 1037) Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi bilgi ve becerinin muhtelif alanlarında seçkin

Jacques Derrida

Jacques Derrida

Jacques Derrida (1930 - 2004) Jacques Derrida, 15 Temmuz 1930 yılında Cezayir’in El-Biar kasabasında doğdu. Erken yaşlarda yap

Jean François Lyotard

Jean François Lyotard

1924 yılında doğdu.Fransız düşünürü. Postmodernizmin en önemli teorisyenlerinden biri olan Lyotard’ın temel eseri La Condition Postm