Mustafa Şahin

Mustafa Şahin

1928 yılında Elazığ’da doğdu. 1950 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 6. Zırhlı Tugay Ko­mutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve GenelKurmay Başkanlığı Askeri Mahkemelerinde hâkimlik, 2. Kolordu’da savcılık yapmış, Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, GenelKurmay Başkanlığı Hukuk İşleri Mü­dürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Milli Savunma Ba­kanlığı Başhukuk Müşaviri iken 1972 yılında Askerî Yük­sek İdare Mahkemesi Üyeliğine seçilmiş ve bu görevi sı­rasında Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeliği de yapmıştır. 8.5.1985 tarihinde Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, 6.9.1991 tarihinde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçilmiştir. 1.7.1993 tarihinde emekliye ayrılmış, 4.1.2005 tarihinde vefat etti.